دکتر اطهر شادمانی

دکتر اطهر شادمانی
تخصص چشم پزشکی
آدرس:
شیراز ، خیابان زند ، روبروی بیمارستان شهید فقیهی ، مرکز پزشکی شهر ، طبقه پنجم ، واحد 19

تلفن:
۰۷۱۳۲۳۶۳۴۴۹-۰۷۱۳۲۳۶۳۴۴۰