بخش جراحی 2 (مردان)

بخش های بستری

بیمارستان میرحسینی چندین بخش بستری عمومی دارد که هر یک از این بخش ها تخت های شامل اتاق های دو تخته، اتاق های یک تخته می باشند. در اتاق های یک تخته، امکانات رفاهی شامل تلویزیون، یخچال، تخت همراه در نظر گرفته شده است.

از مشخصات بخش بستری بیمارستان میرحسینی، می توان به حضور پزشکان مجرب، پرسنل متخصص و دلسوز، آموزش بیمار و همراه (به عنوان مثال توضیح در مورد رژیم غذایی و یا تزریق انسولین برای بیماران دیابتی)، فضای فیزیکی مناسب و آرام، وجود تخت دیجیتال برای بیمار و سرویس عالی اشاره نمود. به منظور رفاه حال بیماران و همراهان، امکان ملاقات بیمار با هماهنگی مدیر بخش وجود دارد.

لازم به توضیح است برای اتاق های یک تخته، یک نفر می تواند به عنوان همراه، پس از پرداخت هزینه های معمول، مجوز حضور 24 ساعته را داشته باشد.

بخش بستری دو

بخش جنرال بوده و بیماران با تشخیص داخلی و جراحی از قبیل اورولوژی، ارتوپدی، و دیابت، جراحی عمومی، جراحی ستون فقرات و مغز و اعصاب و جراحی یبایی دراین بخش بستری می شوند .