ديابت در حاملگي

كمتر از 5% از زنان را مبتلا مي كند . اين بيماري بر اساس نتيجه تست قندخون در دو نمونه متوالي قبل از غذا و دو ساعت بعد از غذا تشخيص داده  مي شود.

زنان مبتلا به ديابت حاملگي در معرض ابتلا به ديابت آشكار در باقي عمر خود مي باشند.

دو نوع ديابت وجود دارد :

 1. ديابت وابسته به انسولين

2. ديابت غير وابسته به انسولين

تأثير حاملگي بر روي ديابت:

 • سوخت و ساز كربوهيدرات ها را مختل مي كند.
 • خون اسيدي مي شود.
 • بيماري هاي چشمي افزايش پيدا     مي كند.
 • در اثر هورمون هاي جفتي و مقاومت به انسولين باعث كم شدن قند خون    مي شود.

تأثير ديابت در حاملگي :

 • احتمال ابتلا به مسموميت حاملگي 4 برابر مي شود عفونت شايعتر و شديدتر مي شود.
 • اندازه جنين بزرگ مي شود . مايع اطراف جنين بيش از حد زياد مي شود.
 • نوزادان مادران ديابتيك مشكلات زيادتري خواهند داشت.

 مراقبت و درمان :

 • تزريق به موقع انسولين
 • رژيم غذايي مناسب
 • كنترل قند خون و رساندن آن به حد طبيعي
 • مراقبت كامل در دوران بارداري به خصوص از نظر عملكرد كليه ها ، قلب و وضعيت چشم مادر

كنترل مرتب و منظم جنين از نظر صداهاي قلب و حركات به ويژه در مادران مبتلا به ديابت وابسته به انسولين از انجام معاينات مكرر واژينال به دليل احتمال ضربه و ضايعه در مجراي زايمان خودداري شود.

حمايت روحي و رواني مادر  يك اصل مهم است.  

   بيمارستان ميرحسينی

تهیه کننده : مهناز بذرافشان

سوپروایزر آموزشی : خانم اعظم قائدي

تایید کننده : خانم دكتر پيشوايي

منبع : پروتکل کشوری