دکتر اسمعیل امامی نیا

متخصص چشم پزشکی

شماره نظام پزشکی: ۷۴۶۰

آدرس مطب:

شیراز

خیابان کریم خان زند – نزدیک هفت تیر (20 متری سینما سعدی) – کوچه سامان – ساختمان پاسارگاد – طبقه دوم

دکتر اسمعیل امامی نیا