دکتر بهروز گندمی

دکتر بهروز گندمی

تخصص گوش، حلق و بینی

شیراز کد نظام پزشکی:37292

شیراز

خیابان ستارخان – روبروی بلوارمصلی نژاد- ساختمان فلورانس – طبقه 4 – واحد 5

دکتر بهروز گندمی