دکتر داراب یونسی

دکتر داراب یونسی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

شیراز – محل کار: درمانگاه طب کار تامین اجتماعی بلوار امیرکبیر