دکتر رضا کشاورزی

متخصص داخلی

  • شماره نظام پزشکی: ۵۵۳۴۲


شیراز

میدان دانشجو – ساختمان پزشکی ارم – جنب داروخانه دکتر رزمجویی – ورودی 1 – طبقه اول

دکتر رضا کشاورزی