دکتر زینب انصاری

متخصص زنان و زایمان و نازایی

کد نظام پزشکی:106322

آدرس:

شیراز، بیست متری سینما سعدی، معدل غربی، ساختمان آزمایشگاه سینا، طبقه سوم

تلفن:۰۷۱۳۲۳۴۳۵۰۱

دکتر زینب انصاری