دکتر ساعده مختارشاهی

24 سال تجربه

شماره نظام پزشکی: 69956

آدرس:

شیراز خیابان کریم خان زند جنب هتل پارس ساختمان صدف طبقه دوم

تلفن:۰۷۱۳۲۳۳۷۳۳۸

دکتر ساعده مختارشاهی