دکتر سید حسین عصایی

فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب ، برد تخصصی درمان دیسک با لیزر از فرانسه ، جراح

شیرازمیدان دانشجو (علم)، مجتمع پزشکی ارم، ورودی 1، طبقه همکف