دکتر سینا غیاثی حافظی

دکتر سینا غیاثی حافظی

دکتر سینا غیاثی حافظی ( فوق تخصص جراحی پلاستیک) در سال 2008 موفق به نائل شدن مدرک فوق تخصص جراحی پلاستیک از دانشگاه علوم پزشکی ایران گردید و در سال 2004 رتبه سوم بورد تخصصی خود را کسب نمودند.

همچنین ایشان 9 سال به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به آموزش دستیاران فوق تخصص جراحی پلاستیک فعالیت کردند. دکتر سینا غیاثی حافظی عضو انجمن جراحان پلاستیک ایران و انجمن بین المللی جراحان پلاستیک (ISAPS) می باشند و به مدت 13 سال در حال فعالیت در حوزه ی جراحی پلاستیک می باشند.

شیراز

شیراز، ستارخان، ابتدای کوچه 17، مجتمع خضرا 2 ، طبقه 6، واحد 63

دکتر سینا غیاثی حافظی