دکتر علیرضا آستانه

متخصص چشم پزشکی

فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی و پیوند قرنیه

کد نظام پزشکی

۳۰۷۱۶

آدرس:

شیراز ، بلوار زند ، روبروی بیمارستان سعدی ، جنب داروخانه دکتر فیروزی ، ساختمان هانیه ، طبقه 4

تلفن:۰۷۱۳۲۳۶۱۷۴۸

دکتر علیرضا آستانه