دکتر علی حقیقت

دکتر علی حقیقت   

فلوشیپ جراحی ستون فقرات- دیسک

جراحی زانو- جراحی ارتوپدی کودکان- تعویض مفاصل

شیراز

خیابان زند – بین صورتگر و پوستچی – جنب سوپر زند – ساختمان هانیه