دکتر علی خوش آمدی

دکتر علی خوش آمدی

متخصص : چشم پزشکی

فلوشیپ : شبکیه (ویتره و رتین)

حوزه تخصصی : بیماری های چشم و جراحی های ویتره و شبکیه، کاتاراکت، لیزیک، استرابیسم

شماره نظام پزشکی : 59729

دکتر علی خوش آمدی