دکتر علی رزم کن

دکتر علی رزم کن

تخصص جراحی مغز و اعصاب

شیراز

خیابان زند – روبروی خیابان 7 تیر – کنار بانک کارآفرین – ساختمان بقراط – طبقه 4

دکتر علی رزم کن