دکتر عنایت اله دهقانی

دکتر عنایت اله دهقانی

متخصص جراحی عمومی

آدرس:

شیراز ، خیابان بیست متری سینماسعدی ، مقابل بیمارستان شفا ، جنب خشکبار خندان، ساختمان حکیم، طبقه اول

تلفن:۰۷۱۳۲۳۴۵۵۶۸

دکتر عنایت اله دهقانی