دکتر عیسی خندانی

دکتر عیسی خندانی

دارای بورد تخصصی

جراحی کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی(اورولوژی)

کد نظام پزشکی16576

کد نظام پزشکی16576

آدرس مطب : فلکه دانشجو_ساختمان2000_طبقه دوم شماره تلفن مطب:32272190_32294383

دکتر عیسی خندانی