دکتر فرهاد شاهیان جهرمی

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 91756

آدرس:

شیراز ،خیابان اردیبهشت ، حدفاصل بیست متری سینما سعدی و صورتگر ، ساختمان فروردین ، طبقه سوم

تلفن:۰۷۱۳۲۳۲۶۶۷۲

دکتر فرهاد شاهیان جهرمی