دکتر فیصل راحت

دکتر فیصل راحت
فلوشیپ شبکیه
متخصص چشم
شیراز
خیابان زند – روبروی دانشکده پزشکی – ساختمان هانیه -واحد 15
شماره تماس: ۰۷۱-۳۲۳۳۴۰۱۲