دکتر لیدا قائدیان رونیزی

متخصص زنان و زایمان

شماره نظام پزشکی: 127753

شیراز ، خیابان زند ، ساختمان پزشکان فارس ، طبقه اول ، جنب سونوگرافی دکتر زارع

دکتر لیدا قائدیان رونیزی