دکتر محمدرضا شریفی راد

دکتر محمدرضا شریفی راد

تخصص جراحی مغز و اعصاب

فلوشیپ جراحی دیسک و ستون فقرات

کد نظام پزشکی:98566

آدرس:

شیراز، خیابان زند، بین 20 متری و باغشاه، پشت کیوسک بانک شهر، ساختمان شایان، طبقه سوم

تلفن:۰۷۱۳۲۳۱۹۲۸۹

دکتر محمدرضا شریفی راد

شیراز