دکتر محمود کمال زاده

دکتر محمود کمال زاده

متخصص چشم‌ پزشکی

شماره نظام پزشکی: 54625

شیراز – مطب: بلوار مدرس خ دشت چنار | محل کار: سازمان قضایی نیروهای مسلح

دکتر محمود کمال زاده