دکتر مریم روانبد شیرازی

دارای بورد تخصصی

متخصص زنان و زایمان

کد نظام پزشکی: 86902

آدرس مطب:

شیراز-خیابان زند – خیابان عبائیان
ساختمان دی – طبقه سوم

نوبت گیری انلاین
09375432625