دکتر مهدی جوهدری

دکتر مهدی جوهدری

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

شماره نظام پزشکی: 124001

آدرس:

شیراز، رحمت آباد، کوچه 39، مجتمع زمرد، طبقه 5، واحد 10

تلفن:۰۷۱۳۶۲۹۱۲۸۹ ، ۰۹۰۲۸۹۲۱۵۰۳

دکتر مهدی جوهدری