دکتر مژده دستغیب

متخصص بیماریهای کودکان

36 سال تجربه

شماره نظام پزشکی: 30652

آدرس مطب:

استان فارس، شهر شیراز، خیابان پاسداران (زرهی)، ایستگاه 1، ساختمان داروخانه، طبقه دوم, درمانگاه مادر و کودک غدیر

دکتر مژده دستغیب