دکتر نوید فرزین

دکتر نوید فرزین

متخصص جراحی مغز اعصاب و ستون فقرات

کد نظام پزشکی100359

آدرس مطببلوار زند، نبش20متری (هفت تیر)، مجتمع پزشکی شیراز، طبقه 4، واحد 404
دکتر نوید فرزین