دکتر نیما درخشان 

دکتر نیما درخشان 

متخصص جراح مغز و اعصاب و دیسک و ستون فقرات در شیراز

شماره نظام : 135931


07132301669

شیراز

خیابان معدل غربی – جنب مرکز تصویربرداری تابا – ساختمان نهال – طبقه 4- واحد 16

دکتر نیما درخشان