دکتر کامبیز گلستانی

متخصص بیهوشی

23 سال تجربه

شماره نظام پزشکی: 78146


شیرازشیراز معالی آباد کوچه ۹ ساختمان یونیک واحد ۱
718775384336253129
دکتر کامبیز گلستانی