دکتر کرامت مظلوم

متخصص زنان و زایمان

شماره نظام : ۱۰۸۲۹

شیراز

پارامونت – به سمت سینما سعدی – اول صورتگر – اول قصر دشت – روبروی بانک ملی

دکتر کرامت مظلوم