دکتر رامین شیروانی سامانی

دکتر رامین شیروانی سامانی
تخصص چشم پزشکی

جراحی های لیزری، جراحی آب مروارید(فیکو)، لنز تماسی و رفع عیوب انکسا

انجام اعمال جراحی کاتاراکت، ناخنک، انحراف، چشم، اصلاح عیب انکساری( لیزیک وprkولازک)، لنز تماسی و مجاری اشکی.

همکاری با بیمارستان میر حسینی و کلینیک بیناگستر.  

آدرس:

شیراز خیابان زند بین بیست متری سینما سعدی و باغشاه مجتمع پزشکی شایان

تلفن:۰۷۱۳۲۳۱۷۳۸۸