سكته مغزي

سكته مغزي:

تعريف: سكته مغزي ، حادثه عروقي مغز يا آنچه كه امروزه حمله مغزي ناميده مي شود ، در واقع كاهش ناگهاني عملكرد مغز به علت اختلال در جريان خون قسمتي از مغز مي باشد .

انواع سكته مغزي : سكته هاي مغزي به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند :1-غير خونريزي دهنده (85% ) 2- خونريزي دهنده (15%)

علت سكته مغزي : سكته مغزي بدون خونريزي در اثر :1-لخته خون در عروق خوني مغز يا گردن 

2-لخته اي از جنس خون يا ماده ديگري كه از ساير قسمتهاي بدن به طرف مغز حركت كرده است.

3كاهش جريان خون قسمتي از مغز

سكته همراه با خونريزي در واقع پارگي عروق خون مغز همراه با خونريزي در بافت مغز يا ساير فضاهاي اطراف آن است . در هر دو نوع سكته مغزي علت اصلي قطع جريان خون مغز است كه سبب كاهش موقت يا دائمي حركت ، تفكر، حافظه ، تكلم يا حواس مي شود.

علائم سكته مغزي: بسته به محل ، اندازه و مقدار جريان خون مغز طيف وسيعي از نقايص مغزي بوجود مي آيد. ممكن است علايم و نشانه ها بصورت كرختي يا ضعف صورت ، بازو و يا بخصوص در يك طرف بدن تغيير در وضعيت ذهني ، اشكال در تكلم يا درك صحبت ها ، اختلال بينايي ، اشكال در راه رفتن ، گيجي يا از دست دادن تعامل و هماهنگي ، سردرد شديد و ناگهاني باشد .

علائم خطرساز سكته معزي : فشار خون بالا (اصلي ترين ) بيماريهاي قلبي و عروقي ، رماتيسم قلبي ، كلسترول بالا ، چاقي ، غلظت خون ، ديابت ، استعمال دخانيات ، مصرف الكل ، سوء استفاده دارويي ( بخصوص مصرف كوكائين )

درمان : درمان طبي بصورت تجويز داروهاي حل كننده لخته خون است. در حال جراحي تنها راه درمان در سكته هاي خون ريزي دهنده است كه لخته هاي ايجاد شده را بر مي دارند . اين نكته بسيار حائز اهميت است كه درمان دارويي در سكته هاي خونريزي دهنده و غير خونريزي دهنده كاملاً متفاوت است كه براي بهترين درمان ابتدا بايد تشخيص درست داده شود .

آموزش به بيمار : بدليل نقص ميدان بينايي هنگام آموزش در طرف سالم ميدان بينايي باشيد، آموزش داده شود كه براي جبران نقص بينايي سر را بطرف سالم ميدان برگردانيد و ترجيحاً از عينك استفاده كنيد از رانندگي در شب يا ساير فعاليتها خطرناك در تاريكي اجتناب كنيد .

به علت ضعف صورت ، بازوها و پا ، اشياء را در دسترس بيمار قرار دهيد .براي افزايش حركت ، نيرو و قابليت استفاده طرف مبتلا ، آن را ورزش دهيد.

◄ به دليل عدم تعادل و لنگ زدن ، پاها هماهنگي ندارند و نياز به عصا وجود دارد هيچ گاه بدون وسيله حمايتي راه نرويد .

◄  به علت اشكال در تشكيل كلمات ، از ساير روشهاي ارتباطي استفاده شود . براي پاسخ دادن به ارتباطات كلامي به بيمار فرصت بدهيد ، بهتر است روزانه صداهاي الفباء را تكرار كنيد .

◄  به دليل اشكال در بلع ، قبل از خوردن غذا يا مايعات از رفلكس بلع مطمئن شويد، در غذا خوردن نياز به كمك داريد . غذا را در طرف سالم دهان قرار  بدهيد . زمان كافي را براي خوردن غذا بگذاريد .

به علت از دست دادن حافظه كوتاه مدت و طولاني مدت بهتر است به زمان ، مكان و موقعيت آگاه باشيد مي توانيد از وسايل آشنا مانند عكس هاي خانوادگي و موضوعات خوشايند استفاده كنيد.

◄  سعي كنيد اختلالات عاطفي مانند احساس جدايي ، انزوا ، افسردگي ، پرخاشگري، عصبانيت و … را كنترل كنيد.

◄  تلاش كنيد در مراقبت از خود به بيشترين حد استقلال برسيد با ورزش منظم از آسيب هاي بيشتر به سيستم عصبي عضلاني جلوگيري كنيد . بخصوص ورزش و تمرينات حركتي در پيشگيري از ركورد خون وريدها و زمينه ايجاد لخته در ديواره عروق موثر است .