سندرم کارپال تانل

سندرم کارپال تانل

تعریف: ترکیبی از علائم اختلال عمل انگشتان دست و مچ دست است. سندرم کارپال تانل هنگامی اتفاق می افتد که غلاف تاندونی که ساختارهای تانل مچ از آن می گذرند. ملتهب و فیبرینی شده و در نتیجه باعث تورم و فشار بر روی عصب مدیان مچ دست و درد و کرختی می شوند.

علل و عوامل مؤثر

 • تروما و آسیب
 • حرکات مکرر دست و مچ مثل پیچ خوردگی مچ دست
 • بیماری های مزمن
 • حاملگی” در سه ماهه آخر به علت احتباس مایعات وادم
 • یائسگی

علائم و نشانه ها

 • درد مخصوصاً در شب، کرختی، سوزن سوزن شدن
 • ضعف عضلانی
 • تورم مچ دست
 • کاهش قدرت چنگ زدن و عدم توانایی در مشت کردن دست
 • آتروفی کف دست
 • کاهش نسبی حس در انگشت شست، سبابه و میانی

درمان

 • بی حرکت کردن مچ دست
 • تغییرات محیط کار برای کاهش کشیدگی مچ دست
 • داروها: تزریق موضعی کورتون برای کاهش دادن التهاب، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی

جراحی: آزادسازی کارپال تونل

آموزش به بیمار

 • از استفاده از مچ دست در یک وضعیت خم شده یا پیچ خورده و یا چرخیده باید اجتناب کرد و حرکات تکراری مچ دست شامل نگه داشتن یک وسیله برای دوره های طولانی مدت را به حداقل برسانید.
 • به جای انگشتان شست و اشاره از تمام دست و انگشتان برای گرفتن اشیاء استفاده شود.
 • حرکات مچ دست مانند گردش به داخل محدود شود.
 • دست ها را به صورت دوره ای و متناوباً استراحت دهید.
 • سرعت انجام حرکات قوی و تکراری را کاهش دهید.
 • دست را بالاتر از سطح قلب برای کاهش تورم نگه دارید.
 • از یخ برای کاهش تورم بر روی مچ دست استفاده کنید.
 • داروها طبق دستور مصرف شود.

تهیه کننده : حسن قره

سوپروایزر آموزشی : خانم اعظم قائدي

تایید کننده : آقاي دكتر عالم زاده

بيمارستان ميرحسيني