شبکیه

  درمان بیماری های شبکیه
1- جراحی لیزر: با انجام جراحی لیزر می توان پارگی ایجاد شده در شبکیه چشم را ترمیم کرد. این روش درمانی احتمال جداشدگی شبکیه از بافت زیرین را کاهش می دهد.
2- کوچک شدن رگ های خونی غیر طبیعی
3- یخ زدگی
4- تزریق هوا یا گاز به داخل چشم
5- فررفتگی سطح چشم: جراح با استفاده از مواد سیلیکونی پارگی ایجاد شده در سطح شبکیه چشم را بهبود می بخشد.
6- تخلیه و جایگزینی مایعات موجود در چشم این روش وتیرکتومی نام دارد – جراح اقدام به از بین بردن مایعات ژل مانند ایجاد شدن درون چشم (زجاجیه) می کند و سپس هوا – گاز یا مایع را به فضای داخل آن تزریق می کند.
7- تزریق دارو به چشم
8- کاشت پروتز شبکیه
شبکیه: شبکیه داخلی ترین لایه چشم است و شامل سلول های گیرنده نور و سلول های عصبی می باشد. این لایه بسیار نازک 75 درصد مساحت کره چشم را می پوشاند و لایه حساس به نور را تشکیل می دهد و با تبدیل جریان الکترومغناطیسی نور به پیام عصبی و انتقال آن از طریق عصب بینایی به لب پس سری، به مغز توانایی دیدن را می دهد.
سلول های گیرنده نور در شبکیه دو نوع می باشد: 1- سلول های مخروطی استوانه ای که بینایی در تاریکی را امکان پذیر می کند – جایی را که عصب بینایی از شبکیه خارج می شود نقطه کور می گویند.
2-لکه زرد بخش دیگری از شبکیه است که در امتداد محور نوری کره چشم (ماکولا) قرار دارد و در دقت و تیزبینی چشم نقش دارد.
– ساختمان چشم انسان شبیه یک کره است در قسمت جلوی این کره یک پنجه شفاف به نام قرنیه وجود دارد. نور از محیط خارج وارد قرنیه شده و پس از عبور از مردمک به عدسی می رسد. عدسی نور را به صورت دقیق روی شبکیه متمرکز می کند تا تصویر واضحی بر روی شبکیه ایجاد شود چشم انسان قادر به تشخیص 90 میلیون رنگ می باشد.
پرده شبکیه چیست؟ پرده شبکیه لایه ای عصبی است که در قسمت پشتی چشم قرار گرفته و نور را گرفته و تصاویر را به طرف مغز هدایت می کند. چشم شبیه دوربین عکاسی است . عدسی چشم که در قسمت جلویی چشم قرار دارد نور را بر روی پرده شبکیه متمرکز می کند ، شما می توانید شبکیه را مانند فیلم دوربین عکاسی فرض کنید که سطح خلفی دوربین را فرش کرده است.
جداشدگی پرده شبکیه :
جداشدگی پرده شبکیه زمانی رخ می دهد که شبکیه از محل طبیعی خود کنده شود که باعث می شود عملکرد شبکیه مختل شود و در نتیجه بینایی فرد تار شود. در صورت عدم درمان باعث کوری می شود. عمل پارگی پرده شبکیه زجاجیه که فضای داخل کره چشم را پر کرده است زمانی که سن فرد بالا می رود، زجاجیه ممکن است از محل های اتصال خود به پرده شبکیه در قسمت های خلفی چشم فاصله بگیرد، معمولاً زجاجیه بدون اینکه مشکلی ایجاد کند از شبکیه جدا می شود. اما در بعضی اوقات، زجاجیه طوری از پرده شبکیه جدا می شود که باعث پارگی و سوراخ شبکیه در یک چند جای آن می شود. در سنین کودکی –  نوجوانی و جوانی نیز ضربه هایی که به چشم اصابت می کنند ،عمده ترین عامل بروز اختلالات شبکه ای چشم هستند.
علائم انواع بیماری شبکیه چشم : دیدن لکه های در حال حرکت تاری دید بروز مشکل در دید جانبی عوامل خطرزا در بیماری شبکیه افزایش سن – ابتلا به بیماری دیابت – وجود تروه در چشم و یا دارا بودن سابقه خانوادگی بیماری های شبکیه
تشخیص بیماری های شبکیه :
  تست شبکیه آمسلرتوموگرافی OCTآنژیوگرافی فلورسانسینسونوگرافی CT- MRI  
پرده شبکیه چیست؟ پرده شبکیه لایه ای عصبی است که در قسمت پشتی چشم قرار گرفته و نور را گرفته و تصاویر را به طرف مغز هدایت می کند. چشم شبیه دوربین عکاسی است . عدسی چشم که در قسمت جلویی چشم قرار دارد نور را بر روی پرده شبکیه متمرکز می کند ، شما می توانید شبکیه را مانند فیلم دوربین عکاسی فرض کنید که سطح خلفی دوربین را فرش کرده است.
جداشدگی پرده شبکیه :
جداشدگی پرده شبکیه زمانی رخ می دهد که شبکیه از محل طبیعی خود کنده شود که باعث می شود عملکرد شبکیه مختل شود و در نتیجه بینایی فرد تار شود. در صورت عدم درمان باعث کوری می شود. عمل پارگی پرده شبکیه زجاجیه که فضای داخل کره چشم را پر کرده است زمانی که سن فرد بالا می رود، زجاجیه ممکن است از محل های اتصال خود به پرده شبکیه در قسمت های خلفی چشم فاصله بگیرد، معمولاً زجاجیه بدون اینکه مشکلی ایجاد کند از شبکیه جدا می شود. اما در بعضی اوقات، زجاجیه طوری از پرده شبکیه جدا می شود که باعث پارگی و سوراخ شبکیه در یک چند جای آن می شود. در سنین کودکی –  نوجوانی و جوانی نیز ضربه هایی که به چشم اصابت می کنند ،عمده ترین عامل بروز اختلالات شبکه ای چشم هستند.
علائم انواع بیماری شبکیه چشم : دیدن لکه های در حال حرکت تاری دید بروز مشکل در دید جانبی عوامل خطرزا در بیماری شبکیه افزایش سن – ابتلا به بیماری دیابت – وجود تروه در چشم و یا دارا بودن سابقه خانوادگی بیماری های شبکیه
تشخیص بیماری های شبکیه :
تست شبکیه آمسلرتوموگرافی OCTآنژیوگرافی فلورسانسینسونوگرافی CT- MRI

تهیه کننده: مریم نصرت آبادی
منبع: کتاب برونروسودارث
تاریخ تدوین: پاییز 1400
تاریخ بازنگری: 3 سال بعد

«بیمارستان میر حسینی شیراز»
 
Drmirhosseinihospital.com :سایت
Shirazmirhosseinihospital: اینستا
Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل
32284433- 071 : تلفن
32287481 – 071 : فکس