دکترشهرام بامداد

دکتر شهرام بامداد
فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی
آدرس:
اردیبهشت غربی نبش کوچه 4 ساختمان بهشت

تلفن:
۰۷۱۳۲۳۶۰۸۶۰