دکتر علیرضا آستانه

دکتر علیرضا آستانه
تخصص چشم پزشکی
فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی
پیوند قرنیه
آدرس:
شیراز ، بلوار زند ، روبروی بیمارستان سعدی ، جنب داروخانه دکتر فیروزی ، ساختمان هانیه ، طبقه 4

تلفن:
۰۷۱۳۲۳۶۱۷۴۸