دکتر علی صادقی سروستانی

دکتر علی صادقی سروستانی
جراح ومتخصص چشم پزشک
آدرس:
شیراز، خیابان زند، قبل از هتل پارس، جنب بانک ایران زمین، ساختمان ولیعصر، طبقه 5

تلفن:
۰۹۱۷۷۰۵۸۴۶۸-۰۷۱۳۲۳۴۹۰۹۳-۰۷۱۳۲۳۴۹۰۹۲