فرم استخدام

فرم استخدام

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام و نام خانوادگی*
ایمیل*
در چه ساعتی از روز قادر به پاسخ گویی هستید
آدرس*

شغل مد نظر

سمت شغلی مورد نظرخود را انتخاب کنید.
جایگاه شغلی مد نظرتون خود را انتخاب کنید.

سوابق شغلی

سوابق شغلی خود را با ما در میان بگذارید.
سوابق شغلی*
نام شرکت
سمت
تاریخ
شماره تماس
 
لطفا این اطلاعات در رابطه سوابق خود را در اختیار ما قرار دهید.

اطلاعات بیشتر

چنانچه فکر میکیند مورد قابل ذکری وجود دارد با ما در میان بگذارید.
متن خود را وارد کنید
انواع فایل های مجاز : jpg،gif،png،pdf, حداکثر اندازه فایل: 2 GB.

قوانین و مقررات

اینجانب ضمن پذیرش این موضوع که تکمیل فرم هیچگونه تعهدی برای استخدام ایجاد نمی نماید اقرار می نمایم که کلیه اطلاعات مندرج در این فرم را صحیح درج نموده و در صورت عدم آن کارفرما مجاز به هر گونه اقدام مقتضی بوده و در صورت استخدام نیز متعهد می گردم هر گونه تغییر در اطلاعات فرم را در اسرع وقت اعلام می نمایم. بدیهی است عدم پاسخ به موارد ذکر شده در فرم به منزله منفی بودن جواب می باشد. ضمناً این فرم بعنوان امضای رسمی در کلیه امکانات مربوطه معرفی می شود.
قبول مقررات*