دکتر محسن افروزی فر

دکتر
تخصص چشم پزشکی
فلوشیپ گلوکوم (آب سیاه)
آدرس:
شیراز خیابان زند روبروی بیمارستان سعدی ساختمان کیمیا طبقه ششم واحد 5

تلفن:
۰۷۱۳۲۳۰۶۴۸۰