دکتر محسن عادل پور

دکتر محسن عادل پور
تخصص چشم پزشکی
فلوشیپ گلوکوم (آب سیاه)
آدرس:
شیراز، حدفاصل، چهارراه زرگری و بلوار چمران، روبه روی دبیرستان بزرگی، ساختمان پزشکی ابن سینا، طبقه اول، واحد 5

تلفن:
۰۹۰۲۷۹۹۸۹۰۰-۰۷۱۳۶۲۶۷۹۴۱-۰۷۱۳۶۲۶۷۹۴۸