دکتر محمودرضا ارام


متخصص چشم‌پزشکی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
شیراز – محل کار: درمانگاه نادر کاظمی