دکتر محمود کمال زاده

دکتر محمود کمال زاده

متخصص: چشم پزشکی

حوزه تخصصی: اصلاح عیوب انکساری و مجاری اشک، تمامی جراحی های چشم با لیزر و لیزیک، کاتاراکت کلیه بیماری ها
تلفن بیمارستان مسلمین: ۰۷۱۳۲۱۳۵۰۰۰

آدرس بیمارستان مسلمین: شیراز، چهارراه خیرات، خیابان خیام