مراقبت از نوزادان

  زمان مراقبت هاي معمول نوزاد
مراقبت اول : روز هاي 5 – 3پس از زايمان
مراقبت دوم : روز هاي 15-14 پس از زايمان
مراقبت سوم : روز هاي 45-30 پس از زايمان  
هميشه قبل از دست زدن به نوزاد  دست ها را بشوييد.
مراقبت از بند ناف قبل و بعد از دست زدن به ناف دست ها را بشوييد.در مدت زماني كه بند ناف نيفتاده حمام كردن مانعي ندارد.كهنه نوزاد را زير بند ناف بپيچيد.اگر بند ناف آلوده شد با آب تميز و صابون بشوييد و با پارچه تميز خشك كنيد.شكم يا بند ناف را بانداژ نكنيد.هيچ ماده يا دارويي ( الكل – بتادين و …..) روي ناف نگذاريد.ناف را دستكاري نكنيد.
خواباندن نوزاد:
نوزاد را به شكم نخوابانيد .بهتر است نوزاد را به پهلو يا پشت بخوابانيد.
مراقبت از چشم :
از هيچ ماده يا سرم يا هيچ دارويي بدون تجويز پزشك براي چشم استفاده نكنيد.
پيشگيري از سوانح و حوادث
– از نگهداري حيوانات در محل زندگي خود خودداري كنيد.
-هرگز نوزاد را به كودكان نسپاريد.
– نوزاد را با حيوانات خانگي تنها نگذاريد.
– نوزاد را بالا و پائين نيندازيد.
– از بوسيدن مكرر و بغل كردن نوزاد توسط افراد مختلف خودداري كنيد.
– محيط نوزاد عاري از دود بخصوص دود سيگار و قليان باشد.
– نوزاد را از افراد بيمار دور نگهداريد.
– در زمان بغل كردن نوزاد مايعات داغ ننوشيد.
– نوزاد را در معرض مايعات داغ و وسايل سوزاننده (سماور – بخاري -……) قرار ندهيد.
– نوزاد را در تخت يا گهواره بدون حفاظ نگذاريد.
– نوزاد را در جاهاي بلند مانند ( ميز – صندلي ) تنها رها نكنيد.
در صورت هر يك از علائم زير در نوزاد در اولين فرصت ( طي 24 ساعت ) به مركز بهداشتي – درماني مراجعه كنيد:
مشكل شيردهي به نوزاد، عفونت خفيف پوست ( وجود جوش چركي كمتر از 10 عدد )عفونت خفيف ناف (ترشح غير چركي و خونابه از ناف ) برفك در دهان تغذيه نوزاد با شير مادر كمتر از 5 بار در 24 ساعت
مراقبت از نوزاد :
به مادر آموزش دهيد در صورت وجود هر يك از علائم زير در نوزاد فوري به نزديكترين مركز بهداشتي – درماني مراجعه كند:
تو كشيده شدن قفسه سينه، ناله كردن ، رنگ پريدگي شديد يا كبودي استفراغ مكرر شير يا استفراغ صفراوي، تحريك كمتر از حد معمول ، بي حالي و خواب آلودگي ، تشنج ، اسهال ( دفع مدفوع آبكي با حجم زياد بيش از 8 بار در روز ) قرمزي اطراف چشم – خروج ترشحات چركي از چشم – تورم پلك ها  عدم دفع مدفوع در 48 ساعت اول، بي قراري و تحريك پذيري ، خوب شير نخوردن ، ترشحات چركي ناف يا قرمزي اطراف ناف، تب يا سرد شدن اندامها و بدن ، زردي24 ساعت اول
گرم نگه داشتن نوزاد :
نوزاد يك لايه لباس از كودكان يا بالغين بيشتر نياز دارد.اتاق يا قسمتي از اتاق را بخصوص در هواي سرد ، گرم نگه دارد.نوزاد را در محل نمناك يا خنك قرار ندهيد.نوزاد را تا 6 ساعت پس از تولد استحمام نكنيد.نوزاد را قنداق نكنيد.نوزاد را در معرض تابش مستقيم نور خورشيد يا كوران هوا قرار ندهيد.در شب با مادرش بخوابد يا در دسترس او باشد.

تهیه کننده: مرجان فلاحی (کارشناس مامایی)
منبع: بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم
تاریخ تدوین: پاییز 1400
تاریخ بازنگری: 3 سال بعد
«بیمارستان میر حسینی شیراز»
  Drmirhosseinihospital.com :سایت
Shirazmirhosseinihospital: اینستا
Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل
32284433- 071 : تلفن 32287481 – 071 : فکس