دکتر معصومه امیراحمدی

معصومه امیراحمدی
جراح و متخصص چشم

درس مطب بلوار زند-رو به روی بیمارستان شهید فقیهی-نرسیده به بیست متری سینما سعدی ساختمان پزشکان شیراز طبقه2
شماره تلفن مطب 32335508