مقاومت آنتی بیوتیک

مقدمه

آنتي بيوتيك ها داروهايي قوي هستند كه ميكروب ها را از بين برده و مانع تكثير آنها ميشوند .

مقاومت دارويي موضوعي است كه ازگذشته وجود داشته است . ميكروب ها مرتب تغيير مي كنند تا آنتي بيوتيك ها را از بين ببرند . درمقاومت ميكروبي كه در طي آن يك ميكروارگانيسم عليرغم وجود آنتي بيوتيك در محيط مي تواند زنده بماند و از بین نمی رود و مقاوم می شود.

اولين سوال اين است که علل مقاومت به آنتي بيوتيك ها چيست؟

1.  با استفاده بيش از حد يا استفاده غلط از آنتي بيوتيك در انسان ها و حيوانات باكتري هاي مفيد از بين مي روند و جذب ويتامين ها مختل مي شود.

2. نبودن تست هاي تشخيصي سريع و د قيق كه بتواند عفونت ويروسي را از عفونت باكتريايي متمايز نمايد.

با يد بدانيم عوارض مقاومت آنتي بيوتيكي شامل :

 1. عفونت ها سخت درمان مي شوند و هزينه درمان بالا مي رود.

2. در حال حاضر آنتي بيوتيك هاي وسيع الطيف در ICU  جوابگو نیستند.

اما يك نكته مهم اینکه آنتي بيوتيك ها به سه شكل استفاده مي شوند:

1- در بيمارستان ها بيش از حد استفاده مي شون

2- در مطب هاي خصوصي

3- به شكل خود درماني

همه افراد بايد بدانند آنتي بيوتيك ها در موارد زير مؤثر نيستند :

1. سرماخوردگي

2. آنفلوانزا

3. بيشتر برونشيت ها و سرفه ها

4. گلودرد ( به جز مواردي كه به وسيله استرپتوكوك ايجاد شده باشند).

توجه : هر فرد در سال 3 تا 5 بار دچار سرماخوردگی می شود. وقتی ترشحات سبزرنگ باشد احتمال باکتریایی بودن بالاست و باید در این صورت از آنتی بیوتیک ها

البته نکات زير هم مهم هستند :

نکته مهم : بايد بدانيم مقاومت به درمان يا آنتي بيوتيك در يك ماه بعد از عفونت شايع است ولي مي تواند تا يكسال ادامه يابد.

همچنین باید بدانیم که مقاومت آنتی بیوتیکی از طریق حیوانات هم به انسانها سرایت می کند.

پرستاران بايد دستكش ، ماسك و لباس هاي محافظتي در تماس با ترشحات بيمار بپوشند.

دستمال كاغذي و تميزكننده هاي دست هميشه در دسترس باشد

 از دستورالعمل هاي بيمارستاني در زماني كه با خون و ساير ترشحات عفوني سروكار دارند پيروي كنند

.  در عفونت هاي ويروسي آنتي بيوتيك ها به بدن ضررمي رسانند . با مصرف آنتي بيوتيك بي مورد امكان مقاوم شدن بالاست ومتعاقباً احتمال گسترش عفونتهاي مقاوم به افراد ديگر نيز افزايش مي يابد.

توصيه مي شود در صورت دريافت آنتي بيوتيك و احساس بهبود زودرس آنتي بيوتيك را قطع نكنيد.

 مصرف آنتي بيوتيك را به پايان برسانيد.

هرگز آنتي بيوتيك باقيمانده را براي نوبت بعد ذخيره نكنيد .

 آنتي بيوتيك را براي فرد ديگري نيز تجويز نكنيد.

در ٣ گروه مقاومت آنتی بيوتيکی زياد است:

1.  بيماران ديابتي

2. بيماران قلبي يا افراد با بيماريهاي مزمن

3.  افراد با نقص سيستم ایمنی ( سرطانها و روماتيسم )

براي جلوگيری ازگسترش عفونتهاي مقاوم 4 راهکار پيشنهاد میشود؟

1 . مؤثرترين راه جلوگيري از انتشار عفونت ها شستن دست ها است.

2.  درصورتي كه بيمار هستيد به دوستان و فاميل تان بگوئيد قبل از نزديك شدن به شما

دستان شان را بشويند.

3. هنگام عطسه و سرفه جلوي دهان خود رابگيريد.

4.  پرستاران بايد واكسن هاي خود را به موقع تزريق نمايند.

تهیه کننده:  الهام حبیبی

منبع: راهنماي كشوري نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني

تاریخ تدوین: پاییز 1400

تاریخ بازنگری: سه سال بعد «بیمارستان میر حسینی شیراز»

  Drmirhosseinihospital.com :سایت

Shirazmirhosseinihospital: اینستا

Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل

32284433- 071 : تلفن 32287481 – 071 : فکس