دکتر منیر شاد دل

دکتر منیر شاددل
متخصص چشم‌پزشکی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
شیراز – محل کار: خ اردیبهشت بین 20 متری سینما سعدی وباغشاه کلینیک مهر ط 6 | مطب: خ اردیبهشت بین بیست متری سینما سعدی وباغشاه کلینیک مهر ط 6
تلفن : ۰۷۱-۳۲۳۱۷۷۰۸