دکتر مهدی حمیدی

دکتر مهدی حمیدی

شیراز
خیابان پاسداران (زرهی) – ایستگاه 4 – درمانگاه رسول اکرم
تلفن : ۰۷۱-۳۸۲۲۳۰۵۰

متخصص چشم‌پزشکی
دکترای حرفه‌ای پزشکی