دکتر مهدی زادمهر

دکتر مهدی زادمهر
تخصص چشم پزشکی
آدرس:
شیراز ، خیابان زند، نرسیده به ابتدای 20 متری سینما سعدی ، جنب بانک سامان ، ساختمان آراد

تلفن:
۰۷۱۳۲۳۱۶۹۴۰