پتوز یا افتادگی پلک

افتادگی پلک، وضعیتی غیرطبیعی است که در پلک بالایی یک یا هر دو چشم روی می دهد و در آن، پلک در اثر ضعف مادرزادی یا اکتسابی عضله ی بالا برنده ی پلک یا فلج عصب شماره 3 جمجمه ای دچار پایین افتادگی می شود.

انواع پتوز یا افتادگی پلک

– پتوز اکتسابی باید بیمار از نظر سابقه ی ضربه، جراحی چشم استفاده از لنز تماسی- دوبینی یا سابقه ی فامیلی افتادگی پلک بررسی شود.

2- پتوز نوسازی به این شکل است که در این رمز پتوز وجود ندارد یا خفیف است و در ساعات عصر و شب ایجاد می شود یا تشدید می شود.

3- پتوز مکانیکی در بسیاری از افراد مسن در اثر کشش پوست و ازدیاد چربی زیر پوستی پلک ایجاد می شود.

درمان: به صورت کوتاه کردن عضله ی بالا برنده ی پلک به وسیله ی جراحی درمان می شود.

مراقبت های پرستاری

تا 24 ساعت بعد از عمل از کمپرس سرد استفاده شود و در 24 ساعت دوم یک ساعت کمپرس سرد و یک ساعت استراحت نماید و در روز سوم به بعد هر یک ساعت کمپرس سرد، 10دقیقه کمپرس گرم بر روی محل گذاشته شود.

در صورت وجود درد می توان از مسکن های خوراکی استفاده نماید.

– بخیه ها روی پوست صورت قابل جذب هستند و روز پنجم بعد از عمل برداشته می شود و از دستکاری بخیه خودداری شود.

– کبودی و برآمدگی پلک ها 3-2 هفته بعد از عمل به تدریج برطرف می شود.

– بعد از عمل درد زیادی بیمار ندارد و در صورت بروز درد شدید، خون ریزی، کاهش بینایی حتماً پزشک جراح را در جریان قرار دهید. برای اینکه بتوان در نتیجه عمل قضاوت کرد 6-3 ماه زمان احتیاج است.

نکات قبل از عمل

بیمار حداقل 8 ساعت قبل از عمل آب و غذا مصرف ننماید.

– در صورت استفاده از داروهای ضد انعقاد مثل آسپرین، وارفارین و مسکن ها با پزشک مشورت نماید و چند روز قبل از عمل (10-7 روز قبل از عمل) مصرفشان قطع شود.

– دو تا سه هفته قبل از عمل از تمیز کردن ابروها خودداری شود.

– خانم ها در روز عمل از مواد آرایشی در صورت و اطراف چشم خودداری نماید.

تهیه کننده : مریم نصرت آبادی

سوپروایزر آموزشی : اعظم قایدی

تایید کننده : آقاي دكتر معلم

منبع :

کتاب راهنمای پزشکی خانواده تألیف: دکتر علیرضا منجمی