دکتر پریسا کرم پور

دکتر پریسا کرم پور
متخصص چشم‌پزشکی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
شیراز – محل کار: بیمارستان دوران(بلوار مدرس)