پوست نوزاد

●هنگام تولد پوست نوزاد از مايع آمنيون ، خون و مقداري چربي (ورنيكس ) پوشيده شده و گاهي داراي مقدار كمي موهاي نازك و كوتاه روي بدن خصوصاً در ناحيه صورت و شانه ها مي باشند كه در بسياري از موارد در هفته اول بعد از تولد ميريزند.
●اكثريت نوزادان به ويژه نوزادان رسيده با پوست صاف و بدون چين و چروك به دنيا مي آيند در حالي كه در برخي ديگر داراي پوست شل و چين و چروك خورده مي باشند كه جاي نگراني نمي باشد و با گذشت زمان بهبود مي يابد .
●نوزادان زماني كه گريه مي كنند ممكن است پوستشان سرخ شده كه اين در بسياري از نوزادان شايع است و دليل بر مشكلي بر سلامتي نوزاد نمي باشد.
●معمولاً دست و پاي نوزاد سرد و متمايل به آبي رنگ است زيرا سيستم گردش خون هنوز ناپايدار است اما اين مشكل ظرف مدت شش هفته بعد از تولد از بين خواهد رفت. در برخي از مواقع با راست نگه داشتن نوزاد ، خون در نيمه پائين بدن تجمع يافته در نتيجه نيمه پائين بدن قرمز تر به نظر ميرسد. اين موضوع در نتيجه نارس بودن سيستم گردش خون نوزاد بوده و با گذشت زمان برطرف مي شود.

تغييرات پوستي نوزاد:
آكنه يا جوش هاي نوزادي : لكه هاي قرمز رنگي هستند كه ممكن است مركز آنها زرد رنگ باشد در هر قسمت از بدن نوزاد بوجود مي آيند . اين امر در اثر افزايش هورمون هاي مادر قبل از تولد مي باشد . معمولاً اين جوش ها غير عفوني بوده و نياز به درمان نداشته ، خود به خود از بين مي روند.
ميليا يا جوش سفيد : برآمدگي هاي سفيد رنگي هستند كه ظاهراً برجسته مي باشند اما در لمس صاف هستند به طور معمول روي بيني ، پيشاني و گونه ها ديده مي شوند . اما ممكن است روي تنه ، اندام ها و آلت تناسلي نيز ديده شوند اين جوش ها به دليل انسداد غدد چربي بوجود مي آيند . تاول هاي كوچك : دانه هاي برجسته اي پر از مايع ، اين مايع ترشحات طبيعي پوست هستند كه ممكن است سفيد يا شيري رنگ باشند معمولاً به طور خود به خودي و يا به دنبال شستشوي نوزاد از بين مي رود.
لكه هاي قرمز : لكه هاي قرمز رنگي هستند كه مركز آنها داراي يك برجستگي زرد مايل به سفيد شبيه به گزيدگي نيش حشرات مي باشند. به طور معمول در طي روز هاي اول بعد از تولد ظاهر شده و خود به خود طي يك يا دو هفته از بين مي روند.
ماه گرفتگي : نواحي بنفش يا قرمز رنگ با اشكال بي قاعده بزرگ هستند كه در اثر تجمع خون در زير پوست تشكيل مي شوند و با بزرگ شدن كودك توسط جراحي پلاستيك برداشته مي شود. برجستگي عروقي توت فرنگي :تقريباً 2% از نوزادان با لكه هاي توت فرنگي شكل در زمان تولد متولد مي شوند اين لكه ها ممكن است در شروع سفيد كم رنگ باشند اما با گذشت زمان قرمز رنگ مي شوند.آنها برجسته بوده و داراي بافت نرم مي باشند و اندازه هاي آنها متفاوت است .اين لكه ها بيشتر در كودكان 9-5 سال به طور خود به خود از بين ميروند.
خال رنگي مادرزادي :اين خال ها به رنگ سياه يا قهوه اي هستند روي بعضي از اين خال ها مو رشد مي كند . اگر اين خال ها خيلي بزرگ باشند ، خوني بوده ، تغيير رنگ ، تغيير شكل و تغيير اندازه بدهند احتمال اينكه علامتي از بدخيمي باشد وجود دارد و نياز به مشورت با پزشك را ايجاب مي نمايد . اين خال ها با رشد كودك كمي بزرگ مي شوند.
تهیه کننده: خدیجه یونس زاده
منبع: مراقبت از نوزاد سالم (گروه نویسندگان اداره نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
تاریخ تدوین: پاییز 1400
تاریخ بازنگری: 3 سال بعد
«بیمارستان میر حسینی شیراز»
  Drmirhosseinihospital.com :سایت Shirazmirhosseinihospital: اینستا Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل
32284433- 071 : تلفن 32287481 – 071 : فکس